SIBIRSKA FITOMEDICINA

Narava je popolna. V njej je več smotrnosti in logike kot v najpametnejših
razpravah. Svet kot ogledalo odseva odnos, ki ga imamo do njega. Torej
so naravne katastrofe v vseh svojih pojavnih oblikah posledica odnosa,
ki ga imamo do narave. Nešteto gibanj, organizacij, forumov,… deluje z
namenom, da nas neprestano opozarjajo na nesmiselnost človekovega
ravnanja z naravo. Pa vendar se zdi, da tega ne slišimo, ne vidimo in
predvsem ne upoštevamo. Očitno je, da razdiralnega toka ne želimo
ustaviti. Ozaveščen človek se je sicer prebudil, vendar se mu zdi, da on
sam ne more ničesar spremeniti. Pa to ni res – tako kot se vsaka pot
okoli sveta prične s prvim korakom, tako se tudi vsaka pot duhovnega
razvoja prične z lastnim prebujenjem. Dejstvo je, da toka ne moremo
več ustaviti. Človek, ki je samega sebe postavil za krono stvarstva, je
porušil harmonijo narave, kar ni lastno nobeni »nižje razviti« živalski vrsti.
Z razumom želi človek upravljati tok življenja in v ta namen posredno tudi
narave. To je velika napaka – upravljamo lahko le tok svojega gibanja in
ne toka samega. Zato se narava maščuje – porušeno ravnovesje narave
se odraža kot porušeno ravnovesje v človeku.
Ljudstva Sibirije ohranjajo harmonijo narave in upravljajo svoja življenja
v večnem toku. Narava pravzaprav vsakomur od nas daje vse, kar za
življenje potrebujemo. V vsakem naravnem okolju so naravne danosti
prilagojene ljudem, živalim in rastlinam, ki v tem naravnem okolju bivajo.
To pomeni, da tudi takrat, ko zbolimo, ni potrebno po zdravila na drug
konec sveta – poglejmo okrog sebe in prepoznajmo zakladnico narave,
ki nam ponuja hrano in zdravila za stanje, v katerem smo se posledično
porušenemu naravnemu ravnovesju znašli tukaj in zdaj. Sibirska fitomedicina
je kombinacija ljudskega zdravilstva in uradne medicine kot
znanosti in prakse. V Rusiji je fitomedicina uradna medicina, ki jo doktorji
prakticirajo z namenom preprečevanja in zdravljenja bolezni. Osnova
fitomedicine je pravzaprav preventiva oz. dejstvo, da je potrebno ljudi
učiti, kaj in kako jesti in kako živeti, da do bolezenskih stanj ne bi prišlo.
Izjemen pomen sibirska fitomedicina nima le zaradi svojih uspehov,
ampak tudi zato, ker je »priklop« na naravo v Sibiriji pogoj za preživetje.
Naravne danosti pri nas so v marsičem podobne sibirskim in tudi pri nas
raste vrsta rastlin, ki so osnova sibirske fitomedicine. Zato se tudi mi
lahko učimo in upoštevamo, da je narava doktor (v izvornem pomenu
besede torej učitelj) in lekarna obenem.
Sibirska fitomedicina izhaja iz dejstva, da sta za človekovo zdravje
ključnega pomena dve determinanti: vnos različnih substanc v telo in
odvajanje odpadnih snovi iz telesa Naravna prehrana in vsakodnevna
savna sta del njihove kulture.

Avtor: Maria Ana Kolman