O SIBIRSKI CEDRI

Sibirska cedra (Pinus sibirica Du Tour) je tipičen iglavec tajge, ki sodi v
družino borovk (Pinaceae), vendar je to druga drevesna vrsta od sibirskega
bora. Razlika je očitna po deblu, razporejenosti vej in iglic. Nekateri
botaniki zato sibirsko cedro opisujejo kot varieteto podvrste Pinus
cembra (Pinus cembra L.var Sibirica Loudon). Prvim prebivalcem, ki
so se na področju Urala in Sibirije srečali s tem veličastnim iglavcem, so
se namreč ta drevesa zdela zelo podobna libanonskim cedram, zato so
drevo poimenovali po analogiji kot »kedr sibirskiy«. V prostranstvih tajge
sibirska cedra raste v habitatu z borom in brezo.
Ruski pesnik, pisatelj in dramatik A.S.Puškin je bil velik poznavalec
sibirskih gozdov. L.1818 je v svojem spisu »Sibirska cedra« navdušeno
napisal:«Le ponašajte se mesta, ki vas sonce ljubi. Ponašajte se z
libanonske višave s svojimi cedrami; ker vas ne vidim v svoji domovini
na materi Zemlji, ki pripada Rusiji, vas ne smem poveličevati, zato pa v
mojih očeh senčnata cedra iz bogate Sibirije ne odstopa pred vami po
svoji lepoti in vas zamenja v mojih očeh. Kakšna veličina v drži tega
drevesa, kakšna posvečena senca je v gostoti njegovih gozdov.«